THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

15/01/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1148 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 115 tác giả

Địa phương: 17 tỉnh/thành

» HỖ TRỢ & GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

* Hỗ trợ gửi ảnh:

- Mai Vinh - 0263.3700292 - 0918.878915

* Mọi thông tin xin liên hệ: 

Giải đáp thông tin liên hệ: Ban Tổ chức cuộc thi (Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lâm Bình. Điện thoại: 0981.526.528 (đồng chí Cao Văn Minh - Phó trưởng Ban Thường trực)).

Gia hạn nhận ảnh

BTC gia hạn nhận ảnh cho đến hết ngày 15/1/2021