THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

15/01/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1148 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 115 tác giả

Địa phương: 17 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Văn Anh

Tuyên Quang

4

2

Nguyễn Thành Nhân

Hà Nội

7

3

Đào Văn Trà

Hà Nội

8

4

Nguyễn Thanh Hà

Hà Nội

8

5

Nguyễn Quốc Việt

Tuyên Quang

13

6

Phan Ngọc Anh

Tuyên Quang

0

7

Hoàng Văn Hưng

Tuyên Quang

20

8

Trần Đăng Quang

Hà Nội

2

9

Trần Khắc Đạt

Hải Phòng

10

10

Nguyễn Trọng Minh

Tuyên Quang

20

11

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

15

12

Trần Văn Minh

Hà Nội

3

13

Chẩu Hoàng Dương

Tuyên Quang

0

14

Bùi Thái Hải

Hà Nội

1

15

Phạm Công Thiên

Tuyên Quang

20

16

Trương Văn Quang

Tuyên Quang

1

17

Trần Thị Kim Dung

Tuyên Quang

0

18

Nguyễn Chí Thanh

Tuyên Quang

0

19

Nguyễn Văn Đôn

Tuyên Quang

10

20

Trần Ngọc Thành

Hà Nội

7

21

Hoàng Nguyên Tám

Tuyên Quang

11

22

Chẩu Văn Chuyên

Tuyên Quang

0

23

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

20

24

Ma Văn Dũng

Tuyên Quang

2

25

Bế Hoàng Lê

Tuyên Quang

1

26

Lý Mạnh Tú

Hà Nội

0

27

Pho Ba Cuong

TP HCM

20

28

Nguyễn Văn Hải

Hà Nội

20

29

Tạ Ngọc Xuân

Hà Nội

9

30

Phạm Văn Lân

Hà Nội

3

31

Dương Thị Nga

Tuyên Quang

20

32

Đỗ Thế Sơn

Tuyên Quang

20

33

Lại Diễn Đàm

Hà Nội

8

34

Nguyễn Đẵc Phượng

TP HCM

9

35

Hồ Viết Thạnh

Tuyên Quang

15

36

Hồ Viết Thạnh

Tuyên Quang

0

37

Nguyễn Hữu Nền

Hà Nội

10

38

Nguyễn Hồng Nhung

Hà Nội

5

39

Phạm Khánh Dương

Tuyên Quang

17

40

Ngô Văn Minh

Hà Nội

16

41

Hồ Định Thịnh

Lâm Đồng

10

42

Trần Hưng

Nam Định

12

43

Nguyễn Mạnh Cường

Tuyên Quang

20

44

Kiều Nguyên Hiền Triết

TP HCM

5

45

Lê Huy Long

Hà Nội

20

46

Dương Phú Tâm

Quảng Nam

0

47

Trần Quốc Vĩnh

Hà Nội

19

48

Đỗ Hải Yến

Tuyên Quang

1

49

Nguyễn Văn Hùng

Tuyên Quang

16

50

Nguyễn Chính

Tuyên Quang

20